Med interjektioner som ”Det är nog!”, ”Det räcker!”, ”Gör om!”, ”Lägg ner!” vill Svenska Kyrkan och Stockholms Stadsmission förs väcka uppmärksamhet. Sedan vänds andra kinden till genom copy som ”Det räcker att visa lite omtanke för att göra en medmänniskas dag bättre. Du kan till och med rädda någons liv. Varje medmänsklig handling har betydelse.”

Kampanjen är ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner, Rädda Barnen, Röda Korset, Forum för idéburna organisationer med social inriktning och Svenska kyrkan.

Kampanjen förs utomhus på 2 500 under två veckor i Stockholms län samt via digitala annonser och print.

”Vi vill visa att vi alla både kan, vill och visar medmänsklighet. I en polariserad debatt kan det framstå som något annat. Genom att poängtera detta faktum hoppas vi uppmuntra till ännu mer medmänsklighet”, berättar Mårten Gudmundhs, tf kommunikationledare för Stockholms stift, via mejl.

Varför kampanja i valtider?
”Valet av kampanjperiod handlar om att vi i valtider funderar extra på vad vi tycker, tänker och känner. Kanske kan vi därför påverka att medmänskligheten ökar ytterligare. Det skulle göra stor skillnad.”

Mårten Gudmundhs lägger till:

”Vi är glada att kunna stå skuldra vid skuldra med Stockholms Stadsmission i kampanjen. Deras arbete ger ytterligare tyngd åt budskapet.”

”Det är ett samarbete som på olika sätt lyfter oron över den värdepolarisering vi upplever i samhället idag. Samarbetet resulterade tidigare i år också i en debattartikel i DN den 27 maj 2018. Kampanjen med Stockholms Stift knyter också an till Stockholms Stadsmissions vision om ett mänskligare samhälle för alla, och en människosyn där alla människors lika värde och rättigheter hävdas”, mejlar Marika Markovits, direktor på Stockholms Stadsmission.

Kommunikationsenheten på Stockholm stift tog fram kampanjen inhouse. Stadsmissionen ”vässade” delar av copytexten.