Rådet sätts upp med ”anledning av lågkonjunkturen” och med syftet att ”utbyta kunskap och idéer kring utmaningarna på arbetsmarknaden”, enligt pressinfo från regeringen.

Rådet leds av Johan Pehrson själv och råd ska hållas 2-3 gånger per år.

regeringens arbetsmarknadspolitiska råd
Lars Behrenz, docent vid Linnéuniversitetet

Lars Calmfors, professor emeritus vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning

Anders Forslund, professor emeritus i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Marie Gartell, avdelningschef på Tillväxtanalys

Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Lena Hensvik, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet

Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen

Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen

Ulrika Vikman, disputerad nationalekonom, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering