Två stora teman löper genom kongressen, Framtidens folkrörelse och Framtidens jobb.
Föredragande för Framtidens folkrörelse är Jonas Karlsson, Therese Guovelin och Carin Jämtin som huvudföredragande.
Föredragande för Framtidens är Ylva Johansson, Marita Ulvskog, Ilan de Basso med Mikael Damberg som huvudföredragande.
 
Partiordförande Stefan Löfven leder själva kongressen.