Datainspektionen berättar nu för hela världen om det oönskade namnförslaget i ett pressmeddelande.
 
Justitiedepartementet föreslår i en promemoria att Datainspektionen ska byta namn till Integritetsskyddmyndigheten.  
Datainspektionen lanserar i stället ett eget förslag: Dataskyddsmyndigheten.
 
Det är ett ”mer ändamålsenligt nytt namn” ”bland annat eftersom begrepp som ’dataskyddslagstiftning’ och ’dataskydd’ idag har en relativt bred spridning i samhället”.