Liberalerna KU-anmäler Socialminister Lena Hallengren efter att Coronakommissionen presenterat sin första delrapport.

Liberalerna anger två anledningar till att partiet KU-anmäler Lena Hallengren, från Socialdemokraterna som liksom L ingår i Januariöverenskommelsen:

* Liberalerna vill reda ut uppgifterna om att företrädare för Socialdepartementet i förväg försökte få fram uppgifter om delrapporten och ”i vilken mån det skulle innehålla kritik mot regeringen”

* Liberalerna vill reda ut medieuppgifter att presskonferensen (där rapporten presenterades) senarelades ”för att regeringen skulle hinna ta fram underlag till att lansera ett eget politiskt utspel”, vilket hölls av socialminister Lena Hallengren i början av presskonferensen före Coronakommissionens ordförande.

Även Kristdemokraterna anmäler Lena Hallengren  till konstitutionsutskottet (KU), rapporterar Ekot.
Och även KD vill reda ut uppgifterna om att en medarbetare på socialdepartementet försökt få ut coronakommissionens delbetänkande innan det blev offentligt.

”Om de uppgifter som har publicerats är korrekta så anser jag att socialdepartementets agerande är anmärkningsvärt”, säger KD:s gruppledare i riksdagen Andreas Carlson till Ekot.