Under 2019 ökade Dagens Industri försäljningen men lönsamheten minskade.

Dagens Industri tappade i försäljning vad gäller pappersannonser (print) med 6 procent, men försökte kompensera med försäljning av bland annat native, webb-tv-reklam och prenumerationer.

Omsättningen under 2018 ökade med 1,7 procent till 737 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 28 procent till 53 miljoner kronor, detta främst beroende på en ökning av övriga externa kostnader. Rörelsemarginalen föll med 3 procentenheter till 7 procent.
Personalstyrkan minskade från 101 till 187. Sedan 2016 har personalstyrkan nästan halverats i antal anställda.