Dagens Arbete, som driver försäljning för 12 fackliga magasin, vänder uppåt, men är fortsatt olönsamt. Det visar bokslutet för år 2019.

Omsättningen ökade med 43 procent till 4,1 miljoner kronor och därmed är företaget tillbaka på samma nivåer som 2017. Dagens Arbete drabbades av annonstapp under 2019, men ökade i stället intäkter från event samt prenumerationsförsäljning, bland annat för den nya tidningen Dagens Arbetsmiljö.

Rörelseresultatet var fortsatt negativt med -380 000 kronor men förbättrades från år 2018 då förlusten uppgick till -14 miljoner kronor. Företaget hade 4 snittanställda både under 2018 och 2019.