Byråkoncernen H&H Group tappade 15 procent av byråintäkten under 2020.

H&H Group minskade under 2020 omsättningen med 15 procent till 543 miljoner kronor. Byråintäkten föll med lika mycket till 431(507) miljoner kronor. Rörelseförlusten fördjupades från -635 000 kronor till -7,5 miljoner kronor.

H&H Group tog emot statligt korttidspermitteringsstöd á 19,4 miljoner kronor.

Antalet anställda minskade från 248 till 213 snittanställda.

H&H Group anger tappade affärer till följd av corona-pandemin som orsak till de minskande siffrorna.