Kommunikationsbyrån Assefa tappade 41 procent av omsättningen under 2020 på grund av corona-pandemin.

Omsättningen föll med 41 procent till 7,0 miljoner kronor.  Det är byrån första notering under två siffrigt sedan 2016.
Rörelseresultatet föll med 67 procent till 1,3 miljoner kronor. Rörelsemarginalen sjönk 14 procentenheter till 18 procent. Personalkostnaden minskade med 12 procent till 3,7 miljoner och antalet snittanställda föll från åtta till sju.