Den finska koncernen Nordic Morning, som bland annat driver ett byrånätverk med datadrivet content, tappade i intäkter under det första halvåret.

Intäkterna för hela koncernen, både i Sverige och Finland, minskade med 6,9 procent till 404 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 4,1 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 1,0 procent.
Den svenska delen minskade intäkterna med 17 procent till 125 miljoner kronor.

Byråverksamheten såg ett tapp på 16 procent till 161 miljoner under det första halvåret 2020 jämfört med 2019. Rörelseresultatet förbättrades från en förlust på -4,1 miljoner kronor till en förlust på -1,0 miljoner kronor.

Nordic Morning anger coronapandemin som orsak till intäktstappet.