Kommunikationsbyrån hade ett tufft räkenskapsår (brutet i juli) men lyckades övervintra.

Vinter gick in med en nedgående trend och corona-utbrottet gjorde inte situationen bättre. När läget var som värst såg byrån 2 miljoner i intäktsbortfall för uteblivna jobb. Byrån upprättade en kontrollbalansräkning men lyckades vända utvecklingen.
Siffrorna påverkades också av att corona försvårade byråns nykundsbearbetning, skriver Vinter i sitt bokslut.

Omsättningen minskade med 23 procent till 32 miljoner kronor. Byråintäkten minskade med 18 procent till 20 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på -1,2(-0,8) miljoner kronor.
Personalkostnaden minskade med 5,5 procent till 16 miljoner kronor. Personalstyrkan minskades från 25 till 21 snittanställda.

Byråintäkt per anställd minskade med 2,6 procent till 962 000 kronor. Personalkostnad per anställd ökade med 12 procent till 771 000 kronor.