Som Dagens Opinion tidigare skrivit får den nya myndigheten 9,3 miljoner i anslag för sin verksamhet i år. Carl-Uno Frykholm kommer att vara chef över fem personer.
 
Clas-Uno Frykholm är född 1948 och är fil. dr i pedagogik med inriktning mot utvärdering. Han är för närvarande direktör och utvärderings- och kvalitetsansvarig på MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning).
 
Tonchi Percan