Detta måste ha varit Fredrik Reinfeldts kortaste regeringsförklaring hittills. Kanske inte så konstigt eftersom det inte kom särskilt mycket nytt. Det mesta som skulle kunnat ha haft nyhetsvärde har regeringen redan läckt. I övrigt så lade han kraften på att förklara varför vi ska lita till vår regering.
 
Man kan konstatera att talet handlade om sex saker: Frihet, kris, trygghet, ansvar och mer kris och till sist jättemycket ansvar.
 
Statsministerns inledning om den arabiska våren är ett sätt att visa statsmannaskap. Han vill visa att det är han och hans regering som är Sveriges röst i världen. Genom kopplingen till 20-årsjubileet till Baltikum vill han visa på Moderaternas och borgerlighetens historia som frihetens försvarare. (Han kommer senare tillbaka till frågan om frihet i andra länder och vår roll i världspolitiken. Ett sätt att visa att statsministern står över nationellt politiskt käbbel).
 
Därefter glider han över till närområdet – den ekonomiska oron. Här vill Statsministern visa att hela världen gungar, men att regeringen i sin vishet har gjort kloka och ansvarsfulla reformer, som gör att vi är trygga. I alla fall förhållandevis och i alla fall om inte oppositionen obstruerar.
 
Därefter kommer Reinfeldt in på sitt favoritområde: Ansvar och stabilitet. Det är de fyra borgerliga partierna i regeringen som är garanten.
 
Men, faran lurar runt hörnet. Krisen kan när som helst drabba oss, eftersom vi är beroende av omvärlden. Här ska man förstå att oppositionen har ett som ansvar att inte ställa till bråk. Då riskerar omvärldens problem att välla in i Sverige. Det hela avslutas i en utsträckt hand till oppositionen, eller i alla fall Miljöpartiet och Socialdemokraterna, om att tillsammans med regeringen ta ansvar.
 
På det hela taget ett habilt framfört tal där Reinfeldt dunkar in sin tes: Hans regering skapar frihet och trygghet. Och tar ansvar förstås. Trots oro i omvärlden.
 
Christian Ekström, Grayling Sweden