Här är framtidsagendan för Centerpartiet inför 2030 och partiets nya grafiska profil. Bland annat tar fyrklövern åter plats vid partinamnet.

Under fredagen 28 maj samlades Centerpartiets förtroenderåd digitalt för att besluta om Framtidsagenda för Centerpartiet inför 2030.

Inom Framtidsagendan har Centerpartiet satt upp hur partiet ska utvecklas inför 2030 med konkreta mål uppsatta för valen 2022 och 2024.

Efter förtroenderådet redogör partiledare Annie Lööf och partisekreterare Michael Arthursson för Framtidsagenda för Centerpartiet inför 2030 samt för Centerpartiets nya grafiska profil och nya logotyp via en digital presskonferens kl 14.00 på Zoom.

Dagens Opinion följer presskonferens live.

Det är Annie Lööf som inleder presskonferensen med att presentera Centerpartiets framtidsagenda inför 2030.

Centerpartiets framtidsagenda inför 2030

Centerpartiets identifierade utmaningar för Sverige
* Ge kraft åt varje människa
* Ett land som håller samman
* Jämställdhet mellan kvinnor och män
* Föregångare i klmiat- och miljöarbetet
* Bygg Sverige ekonomiskt starkare
* God vård, omsorg och stöd i livets alla skeden

Centerpartiets utmaningar för det egna partiet
* Betydelsefulla i vardagen
* Arbeta för mer gemensam tillit
* Underlätta för fler att ha förtroendeuppdrag
* Stärk den representativa demokratin
* Ett välkomnande och inkluderande parti
* Nya arbetssätt i folkrörelsen Centerpartiet

målbild för Centerpartiet inför 2030
Ett optimistiskt ledarskap för en hoppfull väg framåt
En självständig politisk kraft
Motor för en större liberal sfär
Utveckla nya idéer och lösningar
Ett parti för hela Sverige

mål för de allmänna valen 2022
* En valframgång som ger ökad kraft att genomföra vår politik
* Ta fler riksdagsmandat i hela landet
* Öka andelen röster och mandat sammantaget i kommunvalet
* Öka andelen röster av kvinnor, unga, funktionsvarierade, seniorer och personer med utländsk bakgrund

mål för EU-valet 2024
* Valframgång som ger Centerpartiet stark plattform i EU-parlamentet
* Öka antalet mandat för Centerpartiet i Europaparlamentet
* Bidra till att stärka ALDE:s betydelse i Europaparlamentet

Annie Lööf lämnar över ordet till Michael Arthursson som presenterar Centerpartiets nya logga och grafiska profil.

Centerpartiets nya grafiska profil
Parallellt med Framtidsagendan har Centerpartiet tagit fram en ny grafisk profil och logga.

Den nya loggan innefattar en förnyad version av Centerpartiets klöver. Klövern består av fyra sammansatta hjärtan som tillsammans pekar inåt.

– En fyrklöver i rörelse framåt, säger Michael Arthursson.

Centerpartiet har tagit fram en grafisk profil som enligt Michael Arthursson som ska ge en förstärkt känsla av vad Centerpartiet står för och vad partiet vill i det nya politiska landskapet.

”Vi vill ge klövern ett större utrymme, den har varit efterlängtad och gör därför comeback  i loggan”, säger Michael Arthursson.

Den nya profilen ska även fungera bättre i dagens digitala värld, enligt Michael Arthursson.

Under presskonferensen presenterar Centerpartiet även en filmkampanj som kommunicerar partiets nya utseende. Kampanjen ska gå ut brett till allmänheten med start lördag 29 maj.