Inför budgetförhandlingarna slår Centerpartiet ett slag för en ”rivstart” av Sverige. Det innebär bland annat skattesänkningar på över 36 miljarder om Centerpartiet får sin vilja fram bland Januaripartierna (S, MP, L & C).

Centerpartiet vill sänka arbetsgivaravgiften för unga. Den allmänna löneavgiften för alla upp till 24 år ska slopas för en lön upp till 25 000 kronor. Det ska sänka arbetsgivaravgiften från 31,42 till 19,8 procent. Det minskar statens intäkter med 11,5 miljarder kronor.

Låginkomsttagare ska få sänkt skatt för årslöner över 40 000 kronor. Det minskar statens intäkter med 10 miljarder kronor.

Subventioneringsgraden för Rot vill Centerpartiet höja från 30 till 50 procent, vilket innebär 7 miljarder i minskade skatteintäkter för staten.

Centerpartiet vill också reducera skatten för investeringar med 8 miljarder kronor för 2021 och 2 miljarder för 2022. Tanken är att ”en del av kostnaden för investeringar som görs under 2021” ska kunna räknas av mot den inkomstskatt som företag betalar på sina vinster.

Utöver det vill Centerpartiet lägga 3 miljarder på bredbandsutbyggnad, 1,5 miljarder på underhåll av vägar och 400 miljoner på järnvägar och 500 miljoner till utbyggd laddinfrastruktur.

Total kostnad för Centerpartiets rivstartspaket ligger på 42,4 miljarder för 2021 och 36,1 miljarder för 2022.