Centerpartiets kapitalförvaltningsbolag lyckades öka värdet på innehavet med 9,2 procent under 2019.

Via bolaget Randello förvaltar Centerpartiet sitt kapital. 51 procent av medlen ligger i aktiefonder, 31 procent i räntepapper och resten i ”alternativa investeringar”, bland annat en fastighetsfond.
Under 2019 ökade värdet på innehavet med 9,2 procent till 1,8 miljarder kronor. Håller Centerpartiet den ökningstakten under 2020 så är kapitalet uppe i runt 2 miljarder kronor.
Centerpartiet realiserade vinster som låg 35 procent lägre än valåret 2018, sammanlagt 83 miljoner kronor.
Kostnaderna för att förvalta kapitalet, i huvudsak personal samt arvoden till investeringsexperter, minskade med 2,8 procent till 3,1 miljoner kronor.