Hur ser ni på att Miljöpartiet öppnar upp för samarbete med Regeringen.
– Generellt är det bra om vi kan hitta lösningar med stabilt underlag. Men det verkar vara utgiftsökningar som investeringar i infrastruktur som står på Miljöpartiets agenda.
 
Centerpartiets partistyrelse har föreslagit att partiet ska stå för en delad föräldraförsäkring. Hur förankrat är det egentligen?
– Det kommer nog att bli en intensiv debatt om det på partistämman. På utfrågningen av partiledarkandidaterna i dag var det ingen av dem som stödde detta.
 
Hur kom ni fram till förslaget om delad föräldraförsäkring?
– Det var jämställdhetsgruppen som kom fram till vad som behöver göras för att komma åt ojämlikheten på arbetsmarknaden är kvinnor är hemma mer med barnen och tjänar mindre och inte gör samma karriär som männen.
 
Ni vill privatisera hälften av vården. Varför?
– Vi vill driva på utvecklingen genom att sätta mål. Utvecklingen har stannat av de senaste 10 åren trots att vi har haft Alliansregering. Inom primärvården kommer det nog att bedrivas alltmer vård av andra än landstingen, medan sjukhus kommer att bedrivas i offentlig regi.  
 
Hur kvantifierar ni? Är det 50 procent av de offentliga köpen som ska privatiseras eller 50 procent av vårdtjänsterna som produceras?
– Ett så detaljerat beslut fattar vi inte nu.  
 
Hur rimmar detta med Centerpartiets profil som småföretagarparti, de flesta företag i vårdsektorn är väl storföretag?
– Det finns både och. Praktikertjänst är ju en sammansättning av många småföretagare. Vi kanske får se nya exempel på detta.
 
Hur påverkas ni av att allt ljus den ekonomiska krisen faller på Moderaterna?
– Jag tror inte det har en avgörande betydelse så länge regeringen sköter sig. Hittills har Moderaterna kunnat ta väljare från (s). Vi har inte påverkats. Att det blir mer ljus på regeringen ger Moderaterna fördelar, men det missgynnar inte oss.
 
Hur ser ni på Socialdemokraterna agerande inför höstbudgeten och i de ekonomiska oroligheterna, de anser ju bland annat att det inte duger att spara sig ur en kris?
– Vi kan nu se nyttan av att ha haft ett sparande. Det är märkligt att socialdemokraterna glömmer att det var de och vi i centerpartiet som under 90-talet tog fram en plan för överskottsmål. Vi tycker tycker också att det ska investeras i forskning och utveckling, frågan är bara när vi har råd.