– Det är läge för oss att prata om hur jobben egentligen skapas, säger Centerpartiets kommunikationschef Ola Spännar.
 
Temat för vårkampanjen, signerad For Sure, är ”Vem skapar jobben?” och handlar om vilken väg Sverige ska ta för att minska arbetslösheten, där staten som jobbskapare ställs mot småföretagare.
 
Centerpartiet har planerat en rad aktiviteter ute i landet där partiets företrädare ska möta väljare i 100 kommuner och bland annat prata om varför de inte anser att regeringens traineejobb är rätt väg att ta.
 
– Det ska bli väldigt spännande. Vi märker i opinionen en ganska stor skepsis till regeringens brist på åtgärder kring jobben, något man också märker i medias skildringar, som när man nu på 1 maj tillsatte ytterligare en samordnare, som om det vore svaret på att skapa fler jobb. Vi ser fram emot att snacka med folk om vad som faktiskt ger jobb. Det känns som om det är läge för vår politik att göra det billigare och enklare för småföretag.
 
En central del i kampanjen är att låta väljarna själva ta ställning i den eviga frågan om vem det egentligen är som skapar jobben. Genom att gå under en skylt med två pilar, som ska sättas upp ute på gator och torg, kan de ”rösta” på vilket alternativ de anser är rätt.
 
– Det är ett bra sätt att inleda ett samtal på, säger Ola Spännar.
 
Utöver den fysiska delen går kampanjen också i digitala kanaler. Centerpartiet har tagit fram en reklamfilm som ska spridas i och annonseras på sociala medier som Youtube, Facebook och Twitter.
 
– Det är i dag givet att använda digitala, och inte minst egna kanaler. Nu är vi i ett läge där det inte är valår, och då vi inte har några stora kampanjbudgetar, och tv- eller tidningsannonsering inte är aktuellt. Då är våra egna och sociala kanaler jätteviktiga.
 
Hur mycket kostar kampanjen?
– Det stora är våra medlemmar som är ute och pratar och det kostar lite. Att ta fram skyltar och flygblad är inte några stora kostnader.