Det handlar om den första upphandlingen av en bred kommunikationsbyrå för SiS, Statens institutionsstyrelse. Sju byråer deltog:

Blomquist
Gullers
Miltton
Nowa
Oh my
Prime
Springtime-Intellecta

Det anbud som var överlägset konkurrenternas kom från Gullers. Byrån hade en negativt beräknat anbudspris på -5 825 kronor efter mervärdesavdrag. Det näst bästa budet kom från Prime och låg på 3 771 kronor.

– Vi ser mycket fram emot att jobba med Gullers som riktar sig till samhällsaktörer, säger  SIS kommunikationsdirektör Åsa Hedin.

”Vi är otroligt glada och stolta för ramavtalet med SiS. De har en utmanande och viktig uppgift och befinner sig mitt i epicentrum av samhällsdebatten. Möjligheten att bidra som en del i det kraftfulla förändringsarbete som SiS bedriver på alla plan, känns väldigt spännande och meningsfullt. Som byrån för ledande samhällsaktörer, är det precis här vi vill vara, kommenterar Anna Saxberg, kundansvarig för SiS på Gullers Grupp.”