Ett byggföretag i Lettland riskerar mångmiljonbelopp efter att fackförbundet Byggnads har stämt det i arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet. Bolaget har bland annat anlitats av Skanska, PEAB, JSB, Smidmek och Midroc.

Det är det lettiska företaget APM Construction SIA som Byggnads stämmer på 34 miljoner kronor i arbetsdomstolen. Fackförbundet anser att 96 byggnadsarbetare från Lettland har fått för låg lön och inga ersättningar eller pension.
Enligt Byggnads ska bolaget ha betalat en lön på 67 kronor i timmen i stället för kollektivavtalets 183 kronor. APM ska enligt Byggnads inte heller betalat övertid, traktamenten, semesterersättningar eller pensionsavgifter enligt kollektivavtalet.
Byggnadsarbetarna på APM ska också ha arbetat otillåtet mycket övertid samt 10 helgdagar utan helgersättning. Totalt rör det sig om 200 000 timmars arbete under 2019 och 2020.

Byggnads berättar för Dagens Opinion att APM har varit  bundna till Byggavtalet och utfört ”sedvanlig byggverksamhet det vill säga armering, betongarbete med mera”.