I pressmeddelandet heter det att Business Sweden ska ”förstärka sitt arbete med hållbart företagande (CSR)” och därför får 3 miljoner kronor ytterligare för att förlänga insatsen till och med 2017.
 
Det handlar om att Business Sweden ska ta fram informationsmaterial om csr och hållbarhet.
 
”Avsikten med uppdraget är att Business Sweden, tillsammans med andra statliga aktörer, ska kunna stödja svenska företag på ett bättre sätt när de vill göra affärer på komplexa marknader”, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.