Ljudanalysföretaget All Ears förlorade nästan lika mycket pengar som bolaget omsatte under sitt senaste räkenskapsår (brutet i juli).

Omsättningen för All Ears ökade med 68 procent till 4,9 miljoner kronor. Rörelseförlusten fördjupades från -570 000 kronor till -4,6 miljoner kronor. Då ägnade sig företaget åt teknisk utveckling och till en ny säljorganisation.
Personalkostnaderna ökade från 5,0 till 7,0 miljoner kronor. Personalstyrkan växte från 7 till 12 snittanställda.

Bolaget tog in 11,4 miljoner genom en nyemission.