Slutkandidater ska ha intervjuats. Ulrika Saxon, chef för Bonniers dagstidningar och styrelseordförande i Sysvenskan hälsar via sms följande:
 
"Angående din fråga så stämmer det inte. Johan Ståhl är och fortsätter att vara VD på Sydsvenskan och har så varit sedan 2007, vilket jag är mycket nöjd med. Han driver ett pågående förändringsarbete som är mycket värdefullt, inte minst framåt i tiden”.
 
På frågan om rekryteringen gäller en annan chefstillsättning svarar Ulrika Saxon:
"Det har jag ingen kommentar till alls".