Mediebyråkonverteringen Dagens Media och reklambrandväggen Resumé tappar sin chefredaktör Fredrik Svedjetun. Bonnier-chefen Christina Kennedy förklarar varför. Och mångfald blir en faktor vid rekryteringen av ersättare.

De två samordnade branschmedierna Dagens Media och Resumé tappar sin chefredaktör Fredrik Svedjetun. Han ska i stället bli chefredaktör för Market och Dagligvarunytt inom samma affärsområde, Bonnier Business Media.

– Fredrik Svedjetun sökte uppdraget i en intern rekrytering inom Bonnier News och vi valde just honom för att han har en rad viktiga egenskaper som kommer att passa väldigt bra för Market och Dagligvarunytt. Han har jobbat framgångsrikt med redaktionell konvertering (göra om gratisläsare till betalande) på sina nuvarande titlar och han är van att göra innehåll som är oumbärligt för branschen. Han är även en uppskattad chef och har erfarenheter från att bevaka marknadsföringsfrågor som ju är tätt kopplade till dagligvaruhandeln och detaljhandeln, säger Christina Kennedy, som är redaktionell chef för Bonniers affärsmagasin.

Vad ska ske med Market och Dagligvarunytt?
– Vi köpte titlarna i april 2020. I samband med det lade vi ner Markets magasin och satsade helt digitalt. För Dagligvarunytt finns en uppskattad veckotidning som vi avser att fortsätta med. Vi lanserade nyligen en sajt så nu gäller det att se till att den blir träffsäker i målgruppen och konverterar, men det är vi trygga med att Fredrik Svedjetun och redaktionen kan.

Är Market och Dagligvarunytt lönsamma?
 – Vi tror att det finns en jättepotential för dem.

Hur ska ni tillsätta chefsredaktörsrollen på Dagens Media och Resume?
 – Där ska vi fila på en annons och den kommer ut inom kort. Det ska vara en person som har samma fokus och kan göra innehåll som är oumbärligt för branschen och utveckla medarbetarna.

Är det några särskilda egenskaper ni värderar?
 – Det ska vara en stark publicist med fingertoppskänsla för de mest brännande frågorna i kommunikations- och mediebranschen. Sedan vill vi alltid gärna få in en bredd och en mångfald av kandidater. Det är viktigt med en stark känsla och intresse för de problem som håller respektive målgrupp vaken om nätterna.