Uppsalabyrån Södra Tornet ökade både omsättning och vinst under det senaste räkenskapsåret (brutet i juli).

Omsättningen ökade med 25 procent till 9,5 miljoner kronor. Det är dock något lägre än de två åren före föregående år. Byrån minskade på personalstyrkan från 14 till elva och personalkostnaden kunde bantas med 14 procent till 5,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 4,1 procent till 1,19 miljoner kronor. Rörelsemarginalen räknad på omsättningen minskade med 2,5 procentenheter till 12 procent.
Byråns största kunder under räkenskapsåret var  Folkhälsomyndigheten, SJR, Diskrimineringsombudsmannen samt Projektengagemang.