Jag skulle nog tro att miljödepartementet är det minst produktivt av departementen. Det ligger i regeringens linje att ha ett litet Miljödepartement, säger hon.
Dagens Opinion skrev igår att miljödepartementet bantants från 203 anställda år 2006 till 164 år 2010. Miljöministern pressekreterare Lennart Boden och personalchefen Monica Andersson förklarar nedskärningen med att bygg-och planfrågor flyttat över till den nya bostadsministern Stefan Attefall .
Åsa Romson köper inte den förklaringen helt och hållet..
– Jag kommer från Stockholms stad och där har Moderaterna halverat miljöförvaltningen sedan de tog över. Moderaterna är intresserade om att prata om miljö men inte göra något för att förbättra den. Så jag är inte överraskad att just miljödepartementet minskat när det gäller antalet anställda, säger Åsa Romson.
Hon fortsätter:
– Miljöfrågor är nu tydligare kopplade till jordbruksnäringen och jag tvivlar på att Miljödepartementet kommit med en enda egen reform under den förra mandatperioden. Det skulle vara i så fall PBL-reformen (Främjande av el från förnybara källor) men det arbetet hade påbörjats redan under Perssons tid, säger Åsa Romson.
 
Av Tonchi Percan