– Det är klart att det är en fjäder i hatten att leda en sådan arbetsgrupp, säger landstingsrådet Åsa Kullgren till Dagens Opinion.
Åsa Kullgren blev nyligen utsedd av Dagens Samhälle till mäktigaste landstingspolitiker under fyrtio. Hon är landstingsråd i Sörmland och medlem i s-partistyrelse.
Socialdemokraterna har bildat en egen socialförsäkringskommission parallellt med riksdagens som utreder sjukregler. Åsa Kullgren är sammankallade i rehabiliteringsgruppen inom kommissionen för socialdemokraterna . Gruppen ska fram till 1 januari 2012 komma med förslag om hur de sjukskrivna ska sättas i arbetet igen.
– Min tanke är att ta hela processen närmare arbetsplatsen och arbetsgivaren. Regeringen har lagt rehabiliteringsansvaret på landstinget . Det har inte gett förväntat resultat som regeringen räknat med, säger Åsa Kullgren.
Tomas Eneroth viceordförande i socialförsäkringsutskottet leder socialdemokraternas egen socialförsäkringskommission.
De nya sjukreglerna har varit ett problem för regeringen och förra socialförsäkringsministern Cristina Husmark Persson fick inte förnyat förtroende när regeringen bildades om efter valet 2010.
 
Tonchi Percan