Arbetsförmedlingens har släppt sin senaste yrkesprognos över var det finns bäst möjligheter att få jobb år 2026.

Arbetsförmedlingen konstaterar att det är en högskoleutbildning som gäller för att öka chanserna till jobb. Arbetsförmedlingen kommer även ram till att coronapandemin har ”påskyndat strukturomvandlingen” på arbetsmarknaden med digitaliseringen och automatisering.

här ser Arbetsförmedlingen stora eller mycket stora möjligheter att få jobb 2026
Systemvaruanalytiker och it-arkitekter
Mjukvaru- och systemutvecklare
Läkare
Barnmorskor
Specialistsjuksköterskor
Grundutbildade sjuksköterskor
Tandläkare
Lärare
Förskollärare
Civilingenjörer