Vill du bidra till att ge röst åt arbetstagare från hela världen och skapa bättre möjligheter och förutsättningar för internationellt fackligt utvecklingssamarbete under valåret 2022?

Nu söker Union to Union en påverkansrådgivare för ett föräldravikariat (visstidsanställning) på ett år som kan förvalta och utveckla Union to Unions påverkansarbete. Anställningen är placerad på avdelningen Policy, Påverkan och Kommunikation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • I samverkan med närmsta chef och generalsekreterare bidra till Union to Unions påverkansarbete gällande internationellt fackligt utvecklingssamarbete
 • Kontakt och samordning med medlemsorganisationerna
 • Kontakt och möten med beslutsfattare och andra intressenter
 • Omvärldsbevaka och analysera det politiska landskapet
 • Bidra med påverkansperspektivet till organisationens strategiska kommunikation
 • Skriva samt bidra till debattartiklar, rapporter och analyser till externa målgrupper
 • Skriva interna underlag inför seminarier, möten mm.
 • Handlägga insatser på påverkansområdet genom t.ex. stöd till partners eller vid framtagande av studier
 • Kommunicera pågående arbete och resultat till bredare målgrupper, exempelvis genom uppdateringar i sociala medier
 • Tillsammans med övriga kollegor bidra till gemensamma uppgifter inom avdelningen samt organisationen som helhet

Kvalifikationskrav

 • God kännedom, och erfarenhet, av politisk påverkan och policyutveckling
 • Analytisk förmåga med fokus på att snabbt kunna inhämta kunskap från rapporter mm.
 • Mycket god förmåga att samverka och koordinera med olika aktörer och intressenter från fackliga organisationer, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv
 • God förmåga att utrycka sig i tal och skrift- både opinionsmässigt och formenligt på såväl svenska som engelska
 • Kännedom om politiska processer på nationell nivå
 • Kunskap om och erfarenhet av fackligt arbete, alternativt väldigt god kännedom av fackliga organisationer och dess arbete

Du får dessutom gärna ha

 • Kunskap om och erfarenhet av opinions-, policy- och påverkansarbete från internationellt utvecklingssamarbete alternativt internationellt arbete från civilsamhället
 • Erfarenhet av att tala vid seminarier och utbildningar
 • Goda kunskaper i ytterligare språk

Som person är det viktigt att du

 • Är en lagspelare med god kommunikativ förmåga och ett diplomatiskt förhållningssätt
 • Har en god analytisk förmåga
 • Har ett arbetssätt som utgår från samarbete med förmåga att arbeta självständigt, och som är lösningsorienterat
 • Har förmåga att hantera flera parallella processer i olika tempo
 • Förståelse för vad det innebär att arbeta i en mellanstor, gärna ideell, organisation

Vi utgår från att du delar vår syn på demokratiska rättigheter och värdet av fackligt arbete.

Omfattning/Varaktighet

Tjänsten är ett vikariat, perioden: 10/1 2022 – ca 23/12 2022. Kollektivavtal med Handelsanställdas förbund finns. Tjänsten kan innebära resor både inom och utanför Sverige. Urval och intervjuer sker löpande.

Varmt välkommen att söka redan idag! Men senast den 12 november till jobb@uniontounion.org

För mer information kontakta

Philippe Fernström, chef för Policy, Påverkan och Kommunikation
philippe.fernstrom@uniontounion.org
Tel: 0725-32 87 04

Facklig företrädare: Marie Ende, Handelsanställdas förbund
marie.ende@uniontounion.org
Tel: 0702-18 07 06

Om Union to Union

Union to Union är de svenska fackens (LO, TCO, Saco och deras medlemsförbund) gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete.  Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Union to Union har funnits sedan 1977 och är en av Sidas så kallade strategiska partnerorganisationer (SPO). Organisationen jobbar tillsammans med de svenska fackförbunden, genom de globala fackliga federationerna, och har projekt i alla världsdelar. I Sverige arbetar Union to Union med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vikten av bra arbetsvillkor i alla världens länder.  Fyra tematiska frågor är i fokus för arbetet:

 • Stärkta facken som oberoende, representativa och demokratiska aktörer.
 • Social dialog, globala värdekedjor och just transition
 • Informell sektor och migration
 • Fackföreningar som aktörer för jämställdhet

Union to Unions kansli består av ca 20 anställda i Stockholm.