Byggföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen jobbar för att förbättra villkoren för sina egna medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort. Byggföretagen organiserar ca 3 800 arbetsgivare genom 25 lokala byggföreningar organiserade i sex geografiska regioner och ett nationellt kansli i Stockholm.

Till en nyinrättad roll söker Byggföretagen nu en Klimatpolitisk expert. Den klimatpolitiska experten spelar en viktig roll i att driva och utveckla organisationens arbete på området och stöttar näringspolitiska chefen med klimatperspektivet på bostads- och byggpolitiken. Grundläggande för arbetet är att visa hur en ambitiös klimatpolitik är samhällsekonomiskt lönsam och inte står i motsatsförhållande till företagande, tillväxt och välfärd.

Rollen ingår i avdelningen Näringspolitik och samhälle. Då rollen är nyinrättad och med en hög grad av självständighet finns möjlighet att utveckla rollen i samverkan med näringspolitiska chefen Tanja Rasmusson.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Bevaka branschens intresse utifrån ett klimat- och näringspolitiskt perspektiv.
 • Belysa och utveckla Byggföretagens roll i klimatarbetet.
 • Bedriva strategiskt påverkansarbete kring medlemmarnas möjligheter och villkor.
 • Samverkan internt såväl som med medlemsföretag och med olika organisationer som Byggföretagen samarbetar med.
 • Företräda organisationen i frågorna både internt och externt vid bland annat konferenser och vid behov gentemot media.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av politiska beslutsprocesser inom klimat och näringsliv.
 • Förståelse för frågor kring miljö, energi och klimat ur ett näringslivsperspektiv.
 • Förståelse för svensk statsförvaltning.
 • Mycket god analytisk förmåga. Kunna sätta sig in i komplicerad materia, se samband och helheten.
 • Mycket god förmåga att presentera i tal och skrift.
 • Arbetslivserfarenhet inom relevant område (ex miljöjurist; hållbarhetsansvarig; samhälls- eller näringspolitiskt ansvarig med klimatperspektiv eller motsvarande).
 • Högskoleexamen inom relevant område (ex. juridik, ekonomi med fokus på miljö, energi, klimat, arkitekt, ingenjör eller motsvarande).
 • Kunskap om miljöbalken och plan- och bygglagen är meriterande.

Övriga upplysningar

Läs mer om Byggföretagen på https://byggforetagen.se/

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid kontoret i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm. I denna rekrytering samarbetar Byggföretagen med RP People – en del av Rud Pedersen-gruppen. Vid frågor om processen kontakta Josefin Pihlqvist, josefin@rppeople.se alt 076-785 85 43.

Välkommen med din ansökan senast 1 november.