När socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (s) torsdagen 4 augusti mötte pressen på regeringens pressfika, lämnade hon besked om att ökningen av sjukskrivningarna har halverats till 6 procent det senaste året. Trendbrottet gör att Försäkringskassan räknar med minskade kostnader på 300 miljoner kronor för 2016. Prognosen för sjuktalen skrivs ned från 12,4 till 11 dagar för år 2020. Men regeringens mål är att nå nio dagar vilket skulle minska kostnaderna med 8 miljarder kronor.
En del i åtgärdsprogrammet är förslaget att företagen ska betala en del av kostnaderna för de långtidssjukskrivna. Ett förslag som har mött benhård kritik från näringslivet.
Så hur har regeringen fått ökningstakten att minska hittills?
– Den absolut viktigaste faktorn är att vi har fått upp frågan på agendan och skapat en medvetenhet kring problematiken med höga sjuktal. Det gör att aktörerna som har ansvar för frågan flyttar upp den på sin prioriteringslista, vi pratar arbetsgivare, försäkringskassan och hälso- och sjukvården. Det har varit en strategi från oss att prata om frågan. Det andra är förstärkningen till Försäkringskassan, så att de har kunnat stärka sin handläggning när det gäller de tidiga tidsgränserna i sjukförsäkringen. Mellan 2010-2014 såg vi hur prövningarna vid de tidiga tidsgränserna sjönk med 50 procent vilket innebar att människor gick in långa, passiva sjukskrivningar eller blev utskrivna och inte fick rätt åtgärder, säger Annika Strandhäll i en intervju med Dagens Opinion.
Regeringen har lanserat ett ”brett åtgärdsprogram” med 25 punkter. Vad blir viktigast framöver för att få ned sjukskrivningarna och nå målen 2020?
– Viktigast just nu för vår del är att inte nöja oss och se till att frågan är väldigt högt upp i regeringens prioriteringsordning. Och det är den. Det här är ju otroligt kostsamt för samhället.  Redan i höst kommer vi med åtgärdsprogram 2.0 som framförallt riktar sig till hälso- och sjukvården där vi ser en fortsatt utvecklingspotential.

Hur går det med förslaget att företagen ska var med och betala en del av kostnaderna för långtidssjukskrivna?
– Det är en del av regeringens åtgärdspaket som vi presenterade förra hösten. I mitten av augusti har arbetsmarknadens parter på sig till att presentera egna förslag som ett alternativ till regeringens förslag. Är det så att parterna inte kommer fram, kommer vi att genomföra hälsoväxlingsförslaget.

Kritiken har varit ganska stark?
– Mmm.

Har ni lyssnat till kritiken?
– Det har vi gjort så till vida att vi har tagit till oss remissinstanserna som framfört kritik. Bland annat tittar vi på frågan om undanträngningseffekter för svaga på arbetsmarknaden. Nu är de ju undantagna, men där skruvar vi lite för att ta något exempel. Det gjorde vi innan vi presenterade lagrådsremissen i somras. Men jag ser fram emot parternas egna förslag i augusti. Så får vi se.
 
Vi har rättat ett par fel i artikeln sedan den först publicerades. / red.