På regeringens pressfika 29 juli presenterade handelsminister Anna Hallberg (s) om regeringens nya export-utmärkelser och om en ny investeringskonferens. Hon pratade även om Kina, Ericsson och Cementa.

Regeringen ska i höst instifta två priser: Årets exportsuccé till företag och Årets exportregion till regioner. Vinnarna utses av en jury bestående av Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå Tekniska Universitet, Ulrica Messing, styrelseordförande Business Sweden och pr-konsult på Prime, Günther Mårder, vd för Företagarna, Karl-Henrik Sundström, ordförande Expo2020-kommittén samt Sara Wallin, vd Chalmers Ventures.

Varför ska regeringen dela ut priser?
 – Vi har fantastiskt många företag i Sverige som vi vill lyfta fram, premiera och visa upp. VI vill också att de ska vara förebilder så att fler blir inspirerade att våga gå på export men också att regioner ska satsa på exportfrämjande ut i landet, säger Anna Hallberg.

Vad säger det om Svenskt Näringsliv att regeringen måste starta den här typen av prisutdelningar?
 – Svenskt Näringsliv gör mycket bra också. Men regeringen har en väldigt tydlig målsättning att öka exporten och skapa jobba och välfärd i hela landet. 1,5 miljoner går till jobbet i dag på grund av exporten, så vi är väldigt exportberoende. Nu ska vi öka den siffran.

Är det några särskilda regioner där du tycker att exporten ska öka?
 – Under min tid som handelsminister har jag sett att det finns så mycket bra idéer om hur exporten kan stärkas, framförallt bland små och medelstora företag. Då vill jag lyfta goda exempel. Vissa regioner har kommit långt och andra inte lik långt. Jag vill inte nämna några. Men spelplanen är inte särskilt jämn därute. Vi vill höja lägstanivån.

I april 2022 ska regeringen anordna en investeringskonferens i Sverige, Join Sweden Summit.

– Det blir riktigt hög nivå med representanter för internationellt näringsliv och akademi där vi kommer att visa upp Sverige.  Vi säger ’kom hit och samverka med oss’. På så sätt, med utländska investeringar, vill vi skapa ännu fler jobb. Det är målet.

Hur mycket kostar konferensen?
 – Det är inte riktigt klart. Men vi pratar ju inte någon stor världsutställning. Det är några dagars konferens.

I vilka länder ser du exporthinder?
 – Exporthinder har vi fortfarande allt för många.  Det handlar mycket om att komma över den barriären som Brexit innebar och vi fick lite svårare att handla med Storbritannien, vår åttonde viktigaste marknad. Det är klart att det är ett hinder att pandemin har satt gränser för containers och transporter, det har varit väldigt jobbigt. Jag skulle säga att vi ändå har stora möjligheter att exportera svenska varor och lösningar även på svåra marknader. Jag ser mer möjligheter än hinder just nu.  Vi har ett hållbarhetsfokus i våra lösningar och produkter. Vi är så relevanta just nu, även på svåra marknader som Asien och i länder som kanske inte är fullödiga demokratier.

Hur har Brexit fungerat?
 – Överlag bättre än vi kanske befarade. Men företag rapporterar ju att det har blivit svårigheter framförallt i tjänstesektorn och när det gäller rörligheten för individer. Det har blivit en utmaning så vi har fortfarande jobb att göra med att få hela paketet på plats där vi har ett friare flöde av varor och tjänster med Storbritannien. Men kan ska komma ihåg att vi har ett bra och djupt avtal mellan EU och Storbritannien.

Hur går det med Kina?
 – Det är en av våra viktigaste marknader. Kina innehåller väldigt många möjligheter men också utmaningar. Jag är övertygad att vi kommer att klara båda ock.

Vad ser du för utmaningar i Kina?
 – Vi har ju synpunkter på flera frågor, som demokratiska rättigheter och så vidare. Det framför vi alltid i vår dialog. Samtidigt är Kina en väldigt viktig ekonomi och jag vill se att vi ska öka vår affär med Kina. Vi har också förhoppningsvis på gång ett investeringsavtal mellan EU och Kina.  Nu har det bromsats på grund av sanktioner, men kommer vi vidare med det har vi en helt annan plattform för Kina. VI vill göra mer med Kina men samtidigt stå upp för mänskliga rättigheter och demokrati.

Anna Hallberg har det senaste åren haft en tät dialog med Ericssons vd Börje Ekholm, bland annat i form av en SMS-konversation som Dagens Nyheter läste och berättade om.  Börje Ekholm uttryckte bland annat oro över vad som ska hända med Ericssons affärer i Kina efter att Sverige har stängt ute kinesiska Huawei som leverantör av 5G-nätet.

Hur går det med Ericsson och har du pratat mer med Börje Ekholm?
 – Jag pratar hela tiden med många näringslivsföreträdare. Ericsson är väldigt viktigt för Sverige. Det är ett företag vi vill stötta så mycket vi kan från regeringens sida. Och jag har naturligtvis en nära dialog med Ericsson.

På pressträffen fick Anna Hallberg svara på frågor om Cementas miljötillstånd och tillgången på betong i Sverige om produktionen i Slite måste stängas.

– Vi jobbar med frågan intensivt i flera departement, sade Anna Hallberg.

Hon berättade också att näringsutskottets möte med näringsminister Ibrahim Baylan (s) hade flyttats fram till torsdagen 5 augusti och att det kan vara aktuellt att se över att tillståndsprocessen är tidsenlig.