I veckan har Centerpartiet reagerat kraftigt på att Skatteverket planerar att flytta nio kontor från mindre orter som Hudiksvall, Ludvika och Lycksele till städer som Sundsvall, Falun och Umeå. För partiets gruppledare Anders W Jonsson var det droppen som fick bägaren att rinna över.
 
– Det är inte bara Skatteverket. De senaste månaderna har liknande besked kommit från Arbetsförmedlingen samtidigt som Trafikverket lägger ner trafikledningscentraler och statligt ägda Telia lägger ner ADSL-system utan att försöka, säger Anders W Jonsson.
 
Centerpartiet har därför begärt allmän debatt om ”nedmonteringen statlig service i hela landet”. Enligt Anders W Jonsson har partiets debattbegäran fått bra respons. Inte från de övriga riksdagspartierna, men i sociala medier.
 
– Det finns en stark oro i de drabbade orterna. Det blir ännu ett dråpslag. Man är ofta luttrad över att privata företag tvingas lägga ned men när det är staten som drar undan mattan för servicen är det desto mer upprörande.
 
I torsdags var frågan också uppe i riksdagens frågestund.
 
– Då fick Per-Ingvar Johnsson (c) fick ett närmast hånfullt svar från landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s), som sa att det var någon som skedde även under den tidigare regeringen.
 
Men går det verkligen att ställa nuvarande regering till svars för den här, ganska långvariga, trenden?
– Det är ju regeringen som är ansvarig för vad de statliga myndigheterna gör.
 
Vad anser du vara den bästa metoden för att vända trenden?
– Staten måste se helheten, bara utgå från enskilda myndigheters perspektiv i lokaliseringsfrågor. Det behövs en övergripande strategi.
 
Oscar Örum