Den 16 mars 2020 utsågs den förra IF Metall-ordföranden Anders Ferbe till fristående samordnare för näringslivet och arbetsmarknadens parter vad gäller hanteringen av corona-effekter. Men han har inte fått förlängt av regeringen.

– Uppdraget tog slut vid årsskiftet. Det gällde till 31 december. Jag har lämnat min slutrapport, säger Anders Ferbe, och lägger till:

– Som jag har förstått vill man hantera det inom ramen för departementets (näringsdepartementets) organisation.

Anders Ferbe är ordförande i Arbetsförmedlingen, en syssla han kan lägga sin kraft på nu.

Vad ska hända på arbetsförmedlingen 2021?
 – Arbetsförmedlingen befinner sig i en väldigt speciell situation med den växande arbetslösheten samtidigt som det i januariöverenskommelsen finns en överenskommelse om reformer med fler fristående aktörer, även om det är pausat till 2022, säger Anders Ferbe och berättar vidare:

–  I regleringsbrevet som har kommit ställs högra krav på att Arbetsförmedlingen ska leverera insatser för att komma till bukt med arbetslösheten utan att tappa bort de som står längst från arbetsmarknaden. Det är en grannlaga uppgift.

Dagens Opinion har sökt mer information från näringsdepartementet.