Anders Ferbe var en av de som försvarade samarbetsavtalet, när han i Aktuellt för två veckor sedan förklarade att det skulle kunna få konsekvenser för näringslivet om regeringen säger upp avtalet.
 
Till Dagens Opinion säger han att han försökte ”tillföra en dimension” i en ensidig debatt som inte såg till ”hela komplexiteten i frågan”.
 
När man nu valt att inte förlänga avtalet, som ingicks redan 2005, hoppas Anders Ferbe att regeringen gjort en ordentlig riskanalys över vilka följder beslutet kan få eller om det kan skada relationerna till andra länder i regionen eller andra typer av militära samarbetsavtal.
 
Samtidigt har en diplomatisk kris utlösts mellan länderna, där Saudiarabien bland annat kallat hem sin ambassadör, med det avbrutna samarbetsavtalet i dess centrum.
 
– Det vi kan göra nu är att med olika insatser försöka ha en dialog med Saudiarabien, för att kunna fortsätta exportera civila varor. Man ska komma ihåg att handelsfördelningen förra året, utav de 13 miljarderna i handelsutbytet med Saudiarabien, var en halv miljard strategiska varor, resten var hälso- och sjukvård, transport och så vidare, säger Anders Ferbe.
 
Men hur kan man återuppbygga relationerna?
– Jag tror att man måste på olika nivåer, både på en diplomatisk nivå men också utifrån näringslivet, och ha en öppen dialog för att förklara situationen i Sverige. För jag tror att Saudiarabien spontant har svårt att förstå varför man säger upp ett avtal som man haft i tio år. Det kan upplevas som en ogästvänlig handling.
 
Anders Ferbe fortsätter:
 
– Därför är det viktigt att man lägger stor möda vid att förklara bakgrunden och skälen till det och att man faktiskt tydligt visar att vi vill fortsätta ha Saudiarabien som handelspartner, för jag utgår från att regeringen har det synsättet.
 
Dagens Opinion har också försökt få en kommentar från LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som dock avböjt.
 
– Saudiavtalet är ett säkerhetspolitiskt avtal och det har LO ingen syn på. Du får fråga Stefan Löfven, Peter Hultqvist, Margot Wallström och de som har med svenskt säkerhetspolitik att göra. Börjar jag svara på den typen av frågor som LO-ordförande så får jag inte göra något annat, säger han.