När Almega presenterar sitt

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn för november är det dystra nyheter. Index har fallit till 54,3 jämfört med 56,6 för oktober, under det historiska genomsnittet och lägst sedan sommaren 2020.

”Tjänstekonjunkturen har gradvis försvagats under det senaste halvåret och omfattar alla delar av tjänstesektorn. Avmattningen inom industrin minskar efterfrågan på företagstjänster samtidigt som hushållen börjar hålla hårdare i sina plånböcker”, kommenterar Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega, och vidare:

”Orderingången faller kraftigt och läget kommer att bli betydligt sämre innan det blir bättre. Särskilt oroande är tecknen på en kraftig inbromsning av bostadsbyggandet. Det kan få betydande konsekvenser för arkitekter och byggkonsultföretag”.

Dock anser Patrick Joyce att Arbetsmarknaden ännu är ”stark”.

”Det brukar dröja ett par kvartal innan en vändning i konjunkturen märks på arbetsmarknaden. Det är sannolikt bara en tidsfråga innan sysselsättningen inom tjänstesektorn vänder nedåt”.