Tillväxten beräknas uppgå till 2,4 procent i år och 2,3 procent nästa år, trots att efterfrågan på svensk export väntas öka nästa år. Det enligt Almega som hävdar att den svaga BNP-tillväxten bland annat beror på att nettoexporten inte lär ge något positivt bidrag.
 
Dessutom hämmas tillväxten av en inbromsande jobbtillväxt både i år och nästa år, eftersom efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft inte matchats.
 
– Regeringens omläggning av jobbpolitiken riskerar också att ge en inbromsning av jobbtillväxten för ungdomar och hushållsnära tjänster. Dessutom har produktivitetstillväx­ten i näringslivet varit nästan obefintlig, vilket tillsammans med pressade försäljningspriser gör att företagen väntas bromsa ökningen av arbetskraftskostnaderna, säger Almegas chefekonom Lena Hagman i en kommentar.