Almega tycker att inflationen och prisökningarna är under kontroll, men att lågkonjunkturen håller i. Det är fonden till det tillväxt-reformpaket som Almega föreslår med följande huvudpunkter:

* Ett utökat jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare.

* Sänkt marginalskatt för övriga inkomsttagare.

* Sänkt arbetsgivaravgift med en procentenhet.

* Ett kompetensavdrag på halva kostnaden till företag som köper personalutbildning externt.

* Planerna att begränsa arbetskraftsinvandring genom ett höjt lönegolv skjuts på framtiden.

* Resurserna för stöd och matchning utökas så att alla arbetslösa som ska få hjälp hos ”fristående leverantörer”.

* Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar inom bristyrken fördubblas.

Det som sticket ut kanske mest bland Almegas förslag är kompetensavdraget.

– Länder som Tyskland, Irland, Österrike och Schweiz har alla valt att stimulera företag att kompetensutveckla, bland annat genom skatteavdrag. Det vore med andra ord inte speciellt långsökt att införa ett kompetensavdrag även i Sverige, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, Almega