Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (s) tillsätter en utredning som ska ta reda på om kommunerna kan agera underleverantörer till Arbetsförmedlingen. Almega gör tummen ner.

Utredningen är en del av regeringens reformering av Arbetsförmedlingen.

Regeringen har slagit fast en ram för reformeringen av Arbetsförmedlingen.

* Arbetsförmedlingen ska ansvara för den statliga arbetsmarknadspolitiken.
* Staten har genom Arbetsförmedlingen ansvaret för att arbetslösa som har behov av stöd för att komma i arbete ska få detta, oavsett var i landet de bor.
* Ett system med ”fristående aktörer” som ska erbjuda tjänster ska etableras i hela landet.

Utredningen ska få direktiv och en utredare ”inom kort”.

– Utredningen utreda de juridiska förutsättningarna om kommuner kan vara leverantörer till Arbetsförmedlingen inom ramen för ett valfrihetssystem, och om kommunerna kan tillhanda tjänster på vita fläckar, säger Eva Nordmark på en pressträff 30 oktober.

Almegas kommunikationschef Andreas Åström är kritisk:

”Risken är uppenbar att konkurrensen snedvrids om kommunerna med skattemedel i ryggen kliver in på matchningsarenan. För det andra försämras effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken om ansvarsfördelningen suddas ut mellan stat och kommun”, kommenterar han.