Almega spår att jobbtillväxten inom den privata tjänstesektorn dämpas under årets första kvartal på grund av flaskhalsar i form av brist på personal med rätt kompetens.
 
Tillväxten för produktion i den privata tjänstesektorn kommer att uppgå till 3,4 procent, vilket är i nivå med samma period förra året, enligt tjänsteindikatorn.