Almega vill pressa regeringen på en förlängning av korttidsarbete. Till stöd har Almega en egen rapport som visar att 58 000 jobb i tjänstesektorn står på spel.

” Vi kräver att politikerna avskaffar niomånadersregeln och förlänger möjligheten till korttidsarbete till juni 2021”, säger Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström.

Med hjälp av SCBs arbetskraftsundersökning och statistik från Arbetsförmedlingen, har Almega räknar fram antal redan uppsagda, antal varslade och antal korttidspermitterade länsvis.

Enligt Almegas sätt att räkna är totalt 36 000 uppsagda, 16 000 varslade, 42 000 kortidspermitterade i tjänstesektorn. 58 000 jobb står alltså på spel, förutom de redan 36 000 uppsagda, anser Almega.

Stockholms län riskerar att tappa 24 300 tjänsteanställda. Därefter kommer Västra Götaland med 11 300 och Skåne med 5 300.