Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation ser en ökning i antal medlemmar på alla områden utom ett. Detta gäller för perioden januari-juli 2020, alltså under coronakrisen.

Totalt ökade antalet medlemmar med 2,1 procent till 11 055. Mest ökade medlemsföretagen inom Kompetensföretagen med 7,1 procent till 774. Endast antalet medlemmar i sektorn Tågföretagen minskar. Antalet medlemmar minskade där med 3,0 procent till 65.

medlemmar 2020                    1 januari          1 augusti          förändring
Almega Tjänsteförbunden     2850                 2883                 1,2%

Almega Tjänsteföretagen       2672                 2698                 1,0%

Innovationsföretagen             721                   746                    3,5%

IT & Telekomföretagen           1299                 1372                 5,6%

Kompetensföretagen              723                   774                    7,1%

Medieföretagen                       560                   562                    0,4%

Tågföretagen                            67                      65                      -3,0%

Vårdföretagarna                      1938                 1955                 0,9%

Totalt                                         10830               11055               2,1%