Detta berättar partiernas partisekreterare Tomas Tobé (m), Michael Arthursson (c), Maria Arnholm (fp) och Acko Ankarberg (kd) i ett debattinlägg i DN Debatt.
 
Partierna säger sig behöver en större frihet i sin idéutveckling och "lite mindre av förhandlingar och kompromisser" betonar att planen ändå är att de ska gå till val tillsammans som Alliansen år 2018.
"Ansvar för ekonomin och att arbete och företagande måste löna sig är fortsatt självklara gemensamma utgångspunkter", skriver partisekreterarna på DN Debatt.
Allianspartierna ska göra en gemensam utvärdering av Alliansen. Allianspartierna ska också sätta upp ett "äntringskansli" genom att utbilda statssekreterare och politiskt sakkunniga för att kunna ta över regeringskansliet från "dag ett".

I debattartikeln lovar Allianspartierna att bjuda regeringen på motstånd och "sätta gränser för hur långt vänsterut denna minoritetsregering kan driva politiken". 

Allianspartierna "kommer inte att acceptera ett ensidigt agerande om överskottsmålet".  Allianspartierna säger sig också vara "beredda att väcka misstroendevotum då det inte är "påkallat och inte omfattas av decemberöverenskommelsen".