UPPDATERAD. Under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september) ökade Aller media omsättningen med 3 procent. I koncernen ingår byråer som OTW och Narva och Make Your Mark.

Omsättningen ökade med 3 procent till 1 664 miljoner kronor. Rörelseresultatet (Ebita) ökade med 26 procent till 140 miljoner kronor, högst i Aller medias historia, enligt bolaget självt. Rörelsemarginalen ökar med 1,4 procentenheter till 8,4 procent.

Annonsförsäljningen ökade med 20 procent och de digitala annonsintäkterna uppgift till 54 procent av annonsförsäljningen.

För Ahead Group, där kommunikationsbyråerna OTW, Make Your Mark och Narva har, ingår, ökade rörelseresultatet med 31 procent till 46 miljoner kronor. Den samlade byråintäkten för de tre byråerna ökade med 3 procent till 258 miljoner kronor. Det innebär en rörelsemarginal på 18 procent.

Antalet snittanställda minskade från 351 till 337. Aller media har fortsatt en brist på manliga medarbetare då antalet kvinnliga medarbetare uppgick till 75 procent.