Under ett möte ordnat på pr-byrån JKL berättade Ditmir Bushati att bygget av en demokrati fortsätter i Albanien.
– Vi har ännu inte en stabil demokrati men vi jobbar med det, säger han.
Siktet är inställt på ett medlemskap i EU.
– Trots Grexit är EU en inspirerande modell.
Albanien försöker förbättra sin image för landet som ofta förknippas med två saker: kriminalitet och korruption.
– Vi är unga och ambitiösa och försöker kanalisera energin på bättre sätt.
Ditmir Bushati berättade att Albaniens strategiska betydelse ökar när flera stora pipelens får en knytpunkt i landet. Motorvägsbyggen ska kunna bli ett lyft till jordbruket.

Hur skulle du vilja utveckla relationerna med Sverige?
– Vi skulle vilja intensifiera det politiska och affärsmässiga operationerna. Det skulle gynna båda länder. Vi skulle också vilja också se en stärkt svensk närvaro i diplomatiska termer i Albanien, säger Ditmir Bushati till Dagens Opinion.

Som en svensk ambassad?

– En fullfjädrad ambassad med en ambassadör. Det skulle stärka utvecklingen i regionen nu när Albanien har fått ökad relevans som medlem i Nato och kandidat till EU. I ekonomiska termer finns också en möjlighet för Sverige till ökad närvaro. Vi har till exempel långt gående samarbeten med norska företag inom energisektorn.

Har ni några svenska företag som investerar i Albanien?
– De finns, men inte i samma omfattning som vad gäller Norge.

Vilka typer av svenska företag kan investera i Albanien?
– Energi är ett område och jordbruk ett annat.

Hur jobbar ni med landets anseende?
– Vi har ingen organisation och ingen företag som hjälper oss att förbättra vår image.  Vi jobbar med diplomati, vår reformprocess och genom möten, säger Ditmir Bushati till Dagens Opinion.

Hur skulle du beskriva era relationer till Sverige?
– Positiva. Vi är tacksamma för ert stöd för vägen till EU och de teknologiöverföringsprojektet ni har implementerat i vårt land, men igen, vi skulle vilja en mer intensifierad relationer i både politiska och ekonomiska termer.