Detta innebär att Akavias ordförande Lee Wermelin avgår. Hon ersätts av Jenny Kallerman, tidigare vice ordförande. Hon jobbar idag som chefsjurist på teknikkonsulten Afry.

Enligt Akavias presstjänst  nominerades Jenny Kallerman genom en så kallad golvnominering, en nominering från en fullmäktigeledamot.

Hon, och övriga förbundsstyrelseledamöter, valdes därefter till ny förbundsstyrelse av fullmäktiges ombud.

här Akavias nya förbundsledning
ordförande
Jenny Kallerman
förste vice ordförande Håkan Öberg (omval)
andre vice ordförande Nina Khoi (nyval)

övriga ledamöter
Emma Berge (omval)
Dan Frost (omval)
Hannes Guggenheimer (nyval)
Charlotta Rosenquist (nyval)
Carl Stiller (nyval)
Magnus Daun (omval)
Mikael Fallmo (nyval)
Josefina Sandman (omval)
Elisabeth Åberg (nyval)
Marcus Karlén (representant för studerandesektionen)