Under 2022 växte Akavia med 2,4 procent till 134 878. Av dessa var 101 401 yreksverksamma.

”Våra medlemmar vill vara med i ett förbund där de får tillgång till rådgivande spetskompetens med djup och relevant kunskap om just deras profession – i kombination med de trygghetsstöd vi kan ge. I en samhällsekonomiskt orolig tid är vår inkomstförsäkring och arbetsrättsliga expertis en hygienfaktor få vill avstå ifrån”, kommenterar Katarina Gold, kommunikations- och marknadschef på Akavia.