Dels vill regeringen att Akademiska hus ska upplåta och sälja mark utanför kärnbeståndet till andra aktörer för skapa en ökad konkurrens på "sikt", enligt ett betänkande från näringsutskottet.
 
Regeringen sätter också stopp för studentbostäder för Akademiska hus del.
Det "ingår inte i Akademiska Hus uppdrag att bygga, förvalta och äga studentbostäder. Bostadsutvecklingen bör bedrivas av andra aktörer", heter det.
Enligt regeringen har "marknadsförutsättningarna" förändrats sedan bolagets uppdrag formulerades och bolaget roll har "uppfattats som oklart".
Akademiska hus marknadsandel för universitets- och högskolefastigheter uppgick 2012 till 63 procent. Då hade bolaget drygt 400 anställda och omsatte 5,5 miljarder kronor.