Interna utbildningskurser är redan en del av Nowa Kommunikations erbjudande. Genom att starta Nowa Academy vill byrån nå ut till en bredare målgrupp.
 
– Vi är en bred byrå som har utvecklat en rad olika utbildningskoncept som funkar bra. Så varför inte erbjuda det som öppna kurser? Det är drivet av efterfrågan, säger Rune Nordström, vice vd och ansvarig för nya Nowa Academy.
 
Under våren drar Nowa igång sju kurser, bland annat inom strategisk kommunikation, medieträning och omvärldsanalys. Erbjudandet ska sedan utökas med ytterligare en handfull kurser. De öppna kurserna kommer att hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö och bestå av mellan tio och 20 deltagare. Det är huvudsakligen Nowa-konsulter som leder utbildningarna.
 
– Kurserna kommer att vara tajta med mycket övning och praktik. Vi vill kursdeltagarna verktyg som de kan ha nytta av i den egna verksamheten.  
 
Målgruppen är chefer, projektledare, strateger och kommunikatörer i både privat och offentlig sektor. Priset ligger på 4 500 kronor per kursdag.
 
– Det är mellan 30 och 100 procent billigare än andra, liknande, utbildningar på marknaden. Vi vill ha en attraktiv prissättning så att också intresseorganisationen och aktörer i offentlig sektor ska ha råd.
 
Rune Nordström tror att kurserna också kommer att leda till att kunderna blir ”vassare beställare” av byrån tjänster.
 
– Vi utbildar samtidigt dem att bli bättre kunder. I många sammanhang är det en utmaning att kunden inte riktigt vet vad de ska beställa, och det gagnar varken kunden eller byrån.
 
Oscar Örum