Det är Podchaser som förvärvas av Acast. Tanken är att bolagen tillsammans ska ”erbjuda branschens bästa metadata för poddkreatörer och annonsörer”.

Köpeskillingen uppgår till drygt 280 miljoner kronor med tilläggsköpeskillingar på upp till 70 miljoner kronor byggt på en treårig earnout-modell.

Podchaser förväntas generera ett positivt kassaflöde under 2023 och fortsätter som ett separat varumärke och självständigt bolag.

Ross Adams, vd på Acast,  kommenterar: “ Acast och Podchaser kommer gemensamt att accelerera innovation och demokratisering av podcastekosystemet för poddkreatörer, lyssnare och annonsörer över hela världen. Vi kommer tillsammans maximera potentialen i det öppna podcastekosystemet, och inte bara vara i paritet med aktörer som har data bakom stängda betalväggar, utan även gå förbi dem”.